You are here

ေဒၚငြန္းလဲနဲ႔အႏၱရာယ္ကင္းတဲ့ကုိယ္ ၀န္ေဆာင္ျခင္း

ငြန္းလဲ တတိယအႀကိမ္ ကုိယ္ဝန္ရွိလာသည့္အခါ သားဖြားဆရာမက ငြန္းလဲ ကုိယ္ဝန္မွာ ျပသနာႀကီးတစ္ခုရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသြားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီး ၂၈၀၀ ဟာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္နဲ႔ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္မွာ မေသဆုံးသင့္ပဲ ေသဆုံးေနၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငြန္းလဲကေတာ့ အသက္ရွင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ သားဖြားဆရာမရဲ႕ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈက ငြန္းလဲရဲ႕ အသက္ကုိ ကယ္တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။