You are here

အနာဂတ္ကုိ အေကာင္းဆုံးပုံေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းလုိပါတယ္

နန္းဆုိင္ဟာေက်ာင္းဆက္တက္ခြင့္မရခဲ့လုိ႔ အနာဂါတ္အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသက္ေမြးပညာရပ္ကုိ သင္ယူေလ့လာခြင့္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ရပ္ရြာအက်ိဳးကုိ တက္ၾကြစြာ သယ္ပုိးတဲ့ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လာပါတယ္။ “အခုေတာ့ က်မရဲ႕အနာဂါတ္ကုိက်မကုိယ္တုိင္ အေကာင္းဆုံးပုံေဖာ္တတ္ေနပါၿပီ။”