အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးကုိ ေထာက္ခံၾကေသာအမ်ိဳးသားထု

  • Published on: 04/11/2017
  • "အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့သူျဖစ္ရတာ က်ေနာ္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဂုဏ္ယူပါတယ္" လို႔ ကိုေအာင္ေထြးက ေျပာပါတယ္။