Vídeo

30/01/2018

ငြန္းလဲ တတိယအႀကိမ္ ကုိယ္ဝန္ရွိလာသည့္အခါ သားဖြားဆရာမက ငြန္းလဲ ကုိယ္ဝန္မွာ ျပသနာႀကီးတစ္ခုရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသြားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီး ၂၈၀၀ ဟာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္နဲ႔ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္မွာ မေသဆုံးသင့္ပဲ ေသဆုံးေနၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငြန္းလဲကေတာ့ အသက္ရွင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ သားဖြားဆရာမရဲ႕ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈက ငြန္းလဲရဲ႕ အသက္ကုိ ကယ္တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

17/01/2018

အသက္ ၁၅ႏွစ္ အရြယ္မွာ သီရိ ကုိယ္၀န္လြယ္ထားေနရပါၿပီ။ “က်မတုိ႔ႏွစ္ဦး ခ်စ္သူဘ၀ ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြကုိ အဲ့ဒီတုန္းက က်မ မစဥ္းစားတတ္ခဲ့ဘူး။”

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၅၀၀၀၀ ခန္႔မွ်ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ကေလးေမြးဖြားၾကသည္။ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရံပုံေငြအဖြဲ႔ UNFPA သည္ သီရိႏွင့္သူမခ်စ္သူ ကဲ့သုိ႔ေသာ လူငယ္မ်ား အခ်ိန္လြန္ခါမွ ေနာင္တမရေစမည့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေအာင္ လိင္မႈေရးရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ အားေပးကူညီလွ်က္ရွိပါသည္။

04/11/2017

"အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့သူျဖစ္ရတာ က်ေနာ္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဂုဏ္ယူပါတယ္" လို႔ ကိုေအာင္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

07/12/2017

Violence against women and girls in Myanmar is a silent emergency. “I want to give these women access to justice”, says Lu Bu, a caseworker at a Women and Girls Centre in Myanmar’s conflict-ridden Kachin State.

05/12/2017

"ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွိေစဖုိ႔ က်ြန္မ လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္။"ေဒၚလုဘူဟာ ပဋိပကၡမ်ားေျမာင္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားစင္တာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ လူမႈဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

30/11/2017

“In the camp for displaced people, I became aware just how much violence there is within families. Now I am proud to be a man who stands up against domestic violence”, says Aung Htwe.

29/11/2017

ျမန္မာျပည္မွ ရင္နင့္ဖြယ္ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးကုိ ေထာက္ခံၾကေသာအမ်ိဳးသားထု။

09/11/2017

After giving birth to seven children, Win Win was able to access contraceptives for free. Thanks to voluntary family planning, millions of women in Myanmar are empowered to decide how many children to have, and when to have them.

07/11/2017

"ကေလးခုႏွစ္ဦးရလာၿပီးတဲ့အခါ မိသားစုစီမံကိန္း က်င့္သံုးဖို႔ က်မ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။" ကိုယ္ပိုင္မိသားစုစီမံကိန္း ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီး သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရင္ေသြးရယူမည္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

31/08/2017

Education is crucial to the advancement of society. But almost half a million children in Myanmar have never attended school. Findings from the 2014 Myanmar Population and Housing Census show the scope of the problem, and enable decision-makers to roll out programs that bring education to all groups in society. 

Pages